Siguranța viitorului copiilor noștri

Susținerea capitalului uman din educație

 • Standardizarea profesiei didactice și a managementului instituțiilor de învățământ
 • Implementarea Legii 153/2017 privind creșterea salariilor profesorilor
 • Stabilirea unei sume anuale ce poate fi acordată profesorilor, sub forma de vouchere profesionale pentru participarea la cursuri acreditate de formare profesională, studii universitare de masterat sau studii postuniversitare

Modernizarea arhitecturii curriculare

 • Reconfigurarea programelor școlare și a planurilor cadru
 • Un învăţământ profesional şi tehnic adaptat cerinţelor de pe piaţa muncii

Participarea cadrelor didactice, a elevilor și a părinților la guvernanța unităților de învățământ

 • Elevii şi părinții, reprezentanți cu drept de vot la nivelul CA al  ISJ/ISMB
 • Credibilizarea ARACIP prin implicarea partenerilor sociali, a reprezentanţilor structurilor asociative ale autorităţilor publice locale, a elevilor şi a părinţilor
 • Feedback semestrial al elevilor privind evaluarea personalului didactic
 • Transparentizarea cheltuielilor unităților de învățământ

Soluțiile PSD pentru CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE

 • Sistem de finanțare a cercetării-dezvoltării și inovării (CDI) predictibil
 • Cercetarea în slujba societății și economiei
 • Participarea Romaniei la Cercetarea de nivel European si Mondial
 • Dezvoltarea unui ecosistem de inovare la nivel național
 • Susținerea Dezvoltării de proiecte strategice CD
 • Creșterea vizibilității activităților științifice