Mihail Genoiu
Senator
Brief info

Craiova trebuie să fie un pol al dezvoltării județului Dolj, un motor de creste economică pentru tot județul, generator de noi locuri de muncă, dar și de progres și inovare.